S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Aksi belirtilmedikçe, sigortanızın süresi 1 yıldır ve poliçenizde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yürürlükte kalır. Sigortanız, başlangıç tarihi günü öğle saat 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle saat 12:00’de sona erer.

Poliçenizin, peşinat veya prim ödemelerinin yapılması durumunda yürürlüğe gireceğini hatırlatmak isteriz.

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişiler,
 • 0 – 60 yaş aralığındaki kişiler,
 • Yenileme Güvencesi almış 60 yaşından büyük kişiler sigorta sahibi olabilmektedir.

Yürürlükte olan sözleşmeye, yıl içerisinde yeni sigortalı girişi yapılması ancak aşağıdaki durumlarda ve ilgili olayların gerçekleşme tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde (yeni doğan ve evlat edinilen çocuk için 60 gün içinde) Sigortacı’ya başvuru yapılması durumunda mümkündür.

 • Evlenme nedeniyle eşin dâhil edilmesi,
 • Doğum nedeniyle yeni doğan bebeğin dâhil edilmesi,
 • Evlat edinilmesi nedeniyle çocuğun dâhil edilmesi.

Süresi içerisinde yapılan başvurular, Özel ve Genel Şartlar çerçevesinde kabul edilecek ve poliçeye giriş tarihleri olarak ilgili olayların gerçekleşme tarihleri esas alınacaktır. Yeni doğan bebek için sigortaya başvuru, bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir.

Poliçeye eklenecek kişilerin (yeni doğan bebek ve evlat edinilen çocuklar dahil) primleri, yıllık prim üzerinden gün esasına göre hesaplanarak alınacaktır.

Yürürlükte olan poliçenizde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk iki ay içinde plan değişikliği talep edebilirsiniz. Plan değişikliği, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi halinde yeniden beyan alınarak yapılabilecektir. Yapılan değerlendirme sonucu Satış Kanalı tarafından en geç 2 işgünü içinde tarafınıza bildirilecektir.

Yenileme Güvencesi için;

 • 56 yaşından önce sigortaya ilk giriş yapmanız,
 • Kesintisiz üç yıl sigortalı kalmanız,
 • Bu süre içerisinde ‘Azami İyi Niyet Prensibi’ ilkesine uygun davranmanız gerekmektedir.

Yenileme Güvencesi, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna tabidir. Kişiye Özel Seçimli Teminatlar, Doğum, Acil Sağlık Sigortası ürünleri (Acil, VIP Acil, seyahat sağlık sigortası ürünleri’nde (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) Yenileme Güvencesi hakkı bulunmamaktadır.

“Yenileme Güvencesi” adı altında verilen Sigortacı’nın taahhüdü; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 28800 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği md. 7 de yer alan “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” adı altında düzenlenen taahhüt şartlarından farklı bir içeriğe sahip bir taahhüttür.

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenizin bitiş tarihini takip eden 1 ay içerisinde Acıbadem Sigorta’ya başvurmanız durumunda, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre geçiş işleminiz yapılabilecektir.

Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış haklarınızı gösteren belgelerin ibraz etmesi gerekmektedir.

 • Yenileme Güvencesi, önceki sigorta şirketinde kazanılmış olsa dahi, geçiş sırasında Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre korunabilecektir.
 • Önceki sigorta şirketinizde teminat kapsamında olan, ancak Acıbadem Sigorta’da tercih edeceğiniz sigorta ürününde bulunmayan teminat ve hizmetler kapsam dışı olacaktır.

Sona eren sözleşmenin yenileme dönemi sırasında; sona eren poliçenin ve yenilenecek poliçenin sadece ayakta tedavi veya yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını içeriyor olması şartı ile poliçedeki her bir sigortalı için son yılın Ödenen Tazminat/ Ödenecek Poliçe Primi (T/P) oranının değerlendirilmesi sonucu, yeni yıl primlerinde aşağıda belirlenen koşul ve oranlarda indirim ve/veya ek prim uygulanabilir.

 • Check-up teminatı için ödenen tazminatlar, Ödenen Tazminat / Ödenecek Poliçe Primi (T/P) oranının hesaplamasında dikkate alınmaz.
 • Sadece Yatarak Tedavi Teminatını içeren planlarda, T/P oranına bağlı indirim ve/veya ek prim uygulanmaz.
 • 0-1 (bir) yaş aralığındaki çocuklarda ilk poliçe yenilemesinde, Ödenen Tazminat/ Ödenecek Poliçe Primi (T/P) oranının değerlendirilmesi sonucu, yenilenecek poliçe primlerinde aşağıda belirlenen koşul ve oranlarda indirim ve/veya ek prim uygulaması yapılmayacaktır.
T/P ARALIĞI İNDİRİM/EK PRİM ORANI
0% -25%
0% < ≤ 15% -20%
15% < ≤ 40% -15%
40% < ≤ 50% -5%
50% < ≤ 100% 0%
100% < ≤ 110% 5%
110% < ≤ 120% 10%
120% < ≤ 140% 15%
140% < ≤ 160% 20%
160% < ≤ 180% 25%
180% < < 200%/td> 30%
≥ 201 % 50 ek prim

NOT: AA ve AAA ürünlerinde Tazminat/Prim Oranına göre indirim veya ek prim uygulaması yapılmamaktadır.

Acıbadem Sağlık Sigortanızla, aşağıdaki şart ve koşullarda Check-Up imkânından Acıbadem Sağlık Grubu Kurumlarında faydalanabilirsiniz;

 • Poliçe teminat tablonuzda belirtilmiş ise,
 • Sigortalılığınız 3 ayını doldurduysanız,
 • Poliçeniz ekinde belirtilen paket dâhilindeyse ve
 • 18 yaşını doldurduysanız.

Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu, Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına başvurduğunuzda tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan kurum tarafından bize yapılır. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa, sadece katılım payını ödersiniz.

Satın aldığınız ürüne ait Anlaşmalı Kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurmanız durumunda, aldığınız hizmetin karşılığını öncelikle siz ödersiniz. Gerekli belgeleri bize ulaştırdıktan sonra değerlendirme yapılarak poliçe şartlarına ve teminat tablosunda belirtilen limit ve oranlar dâhilinde ilgili ödeme şirketimizce hesabınıza yapılır.

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda Kadrolu Doktor olmayan doktorların yapacakları tüm teşhis ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nun Acıbadem Sigorta ile sözleşmesi gereği Kadrolu Doktoru’na ödenecek tutar kadar ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Kadrolu Doktor olmayan doktorların yapacakları tüm tetkik ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Sigortacı’nın ödeyeceği tutardan fazla olursa aradaki fark Sigortalı tarafından ödenir.

Anlaşmasız Sağlık Kurumlarından hizmet aldığınız takdirde, ödemenizi yaptıktan sonra; Hizmeti aldığınız kurum tarafından adınıza düzenlenmiş ayrıntılı fatura, doktorun yazacağı ayrıntılı raporu, yapılmış tahliller varsa bunların sonuçlarını doktorunuzun doldurup imzaladığı Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu ile birlikte bize iletmeniz gereklidir. Her türlü adli olaylarda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeleri (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.) tazminat talebi ile birlikte (Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına başvurularınız dahil) bize ulaştırmanız gereklidir.

Yurtdışı Tedavi Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Poliçenizin ekinde yer alan teminat tablosunda yer alması şartı ile, 90 günü geçmeyen yurtdışı seyahatlerinde, poliçeniz ekinde yer alan teminat tablosunda belirtilen limitler dâhilinde geçerlidir.

Kaza zaptı ve doktor raporu ile belgelenmek kaydıyla, sadece trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlerin eski hallerini alması için diş hekimlerince yapılan diş ve çeneye uygulanan her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale için oluşacak giderler, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında ödenir.

Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporu ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporunun, fatura ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

Kişiye Özel Ürününde, Doğum Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Doğum Teminatı alınmış olan poliçelerin teminat tablosunda gösterilmiş olması şartı ile, teminat tablosunda belirtilen limit ve katılım payı oranında ödenir.

Kişiye Özel Sigorta’da, Yeni Doğan Bebek Teminatı da isteğe bağlı alınmaktadır. Yeni Doğan Bebek Teminatı; Bebek doğduktan sonra, anne ve bebek taburcu olana kadar sağlıklı bebeğe yapılan rutin muayene ve tetkikleri içermektedir.

Kişiye Özel Ek Teminatlarda aşağıdaki seçenekler sunulmuştur.

 • Check-Up Teminatı
 • Diş Teminatı
 • Diş Sağlığı Teminatı
 • Diş Beyazlatma
 • Lasik (Gözde Kırma Kusur Cerrahisi)
 • Kozmetik İşlemler
 • Botox Yüz
 • Botox El-Ayak
 • Botox Koltukaltı
 • Dolgu 1
 • Dolgu 2
 • Kavitasyon
 • Diyetisyen Paket 1
 • Diyetisyen Paket 2
 • Estetik Cerrahisi
 • Liposuction
 • Rinoplasti
 • Saç Ekimi (FUE)

Poliçe özel şartlarında tanımlanan tüm teminatlar tek seferde alınabilir.

Bu üründe, herhangi bir bekleme süresi uygulanmamaktadır.

Call Now Button