Özel Sağlık Sigortası Devlet Katkısı

sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası Devlet Katkısı

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalanan kişi ile ilgili olarak meydana gelebilecek herhangi bir hastalık ve kaza gibi olayların neticesinde kişinin sağlık giderlerinin karşılanması amacıyla kişiye özel olarak hazırlanmış plana özel sağlık sigortası denir. Özel sağlık sigortasında tespit edilmiş olan limitler daha önce poliçede belirtilmiş olunan genel ve özel şartlar kapsamında sigortalanan kişiyi oluşacak risklere karşı korur. Özel ve genel şartlar özel sağlık sigortasının en önemli koşullarındandır. Oldukça zor bir zamandan yaşayan sigorta sektörü devlet tarafından yapılan yeni uygulamalar ile ayakta durmaya çalışıyor.

Özel Sağlık Sigortasına Sağlanan Devlet Katkısı Ne Demektir?

Bu yeni uygulamalardan biri ise kişinin ödediği prime özel sağlık sigortası devlet katkısı ile sağlanan yüzde 25’lik katkı payı olmuştur. Kişilerin ödemiş oldukları özel sağlık sigortası primine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkı payı hesaplaması gerçekleştirilmektedir. Özel sağlık sigortası devlet katkısı, sigortalı tarafından ödenen primin yüzde 25’i oranında devletin yapmış olduğu ve sigortalının emeklilik için belirlenmiş olan hesabına yatan tutara denir. Katılımcının emeklilik hesabına ödenecek olan devlet katkı payı tutarı ilgili yıla ait olan brüt asgari ücretin toplam tutarının yüzde 25’ni yasal olarak geçememektedir. Farklı bir ifade ile belirtmek gerekirse bir sigortalının bir takvim yılında en fazla alabileceği devlet katkı payı tutarı içinde bulunulan yılın ilk altı ve ikinci altı aylık zamanları dikkate alınarak belirlenmiş olan brüt asgari ücret baz alınarak hesaplaması yapılan yıllık brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’i kadar olabilmektedir. Yapılacak olan limit dahili hesabı her katılımcı adına ayrı ayrı yapılmaktadır.

Ayrıca özel sağlık sigortalarında yapılan bir başka yeni düzenleme ise önceki yıllarda özel sağlık, ferdi kaza ve hastalık sigortası yaptıran katılımcılar ödemiş oldukları katkı paylarının yüzde 5’i gibi bir tutarı gelir vergisinden düşmeleri mümkün bulunuyordu. Gelir vergisinden düşülecek olan bu yüzde 5’lik tutar yine yıllık olarak hesaplanmış bulunan asgari ücret tutarını geçememekteydi. Bu hususta yapılan ve yürürlüğe koyulan yeni düzenleme ile belirlenmiş olan yıllık asgari ücret tutarı aynı kalmak koşulu ile birlikte gelir vergisi indirim oranı katılımcının yapmış olduğu prim ödemelerinin yüzde 15’ine arttırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button