Sağlık Sigortası Borcu

saglik-sigortasi borcu

Sağlık Sigortası Borcu

Her işin başının sağlık olduğunu sıklıkla söylemekle beraber sağlığımız için gerekli önlemleri almıyoruz ne yazık ki. Değeri yitirildikten sonra anlaşılan insanın bu yönü için karşınıza çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmeli ve bunu geç kalmadan yapmalısınız. Sağlığınızda oluşabilecek sıkıntılara doğru zamanda gerekli müdahalenin yapılması konusunda size güvence verilmesi ve zararın giderilmesine yönelik yapılan müdahalelerden kaynaklanan masrafların ödenmesi konusunda önceden anlaşılması, sağlık sigortasının temelini oluşturmaktadır. Size sağlanan bu güvencenin karşılığında da bir sağlık sigortası borcu ödemeniz gerekir. İki tarafa da borç yükleyen bu sözleşme ile bir tarafın sağlıkla ilgili riskleri karşı tarafça taşınmakta iken bu sorumluluk altına belli bir ücret karşılığında girilmektedir. Yani sigortacının risk taşıma borcuna karşılık sigorta ettirenin sigorta primi ödeme borcu bulunmaktadır. İki taraf da güven ilişkisi kapsamında sözleşme süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirmeli, ilişkiye sadık kalmalıdır.

Sağlık sigortası yaptırmanızın gerekliliğini oluşturan en büyük sebep karşılaşabileceğiniz bir kaza ya da hastalık sonucu tedavi masraflarınızın çok yüksek meblağlara ulaşmasıdır. Tek seferde karşılama imkânınızın olmadığı ancak bir yandan karşılamak zorunda olduğunuz bu borcu, sigortacı sizin adınıza karşılar. İşte böyle zor zamanlar için ve sağlıkla ilgili yaşanabilecek önemli aksilikler söz konusu olduğunda, ne denli önemli olduğu anlaşılmakta sağlık sigortalarının. Bahsedilen tedavi masrafları sigorta ettirenin zamanında ödediği sağlık sigortası borcundan, diğer ifadeyle sigorta priminden karşılanır. Risk unsuru gerçekleştiğinde sigortacının sorumluluğu başlar ve masrafların giderilmesini talep hakkı sigorta ettirene o andan itibaren doğar.

Sağlık sigortalarının birden fazla çeşidi mevcuttur. Bireysel sağlık sigortası, nefes sağlık sigortası ve Yabancı uyruklular sağlık sigortası bu çeşitlere verilebilecek örneklerdendir. Sigorta şirketi yahut acente ile sigorta ettiren arasında yapılan sigorta sözleşmesinden sonra sigortacı bir poliçe düzenleyerek sigorta ettirene verir. Verilen bu poliçede sözleşme kapsamı, gerçekleşmesi beklenen ve güvence altına alınan riskler, güvence karşılığı ödenmesi gereken sağlık sigortası borcu ve daha birçok husus yer alır. Anlaşmanın kurulmasından sonra rizikonun gerçekleşmesiyle sigorta ettirenin tazminat talep etme hakkı doğar ve zararını bu yolla giderir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button