Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

sağlık sigortası

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Sağlık sigortası nedir?

Sigortalanan kişinin kaza yâda hastalık nedeniyle oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için kişiye özel hazırlanan planlara sağlık sigortası denir. Belirlenen limitler dâhilinde sigorta poliçesindeki olası risklere karşı sigortalıyı korur. Sağlık sigortası yaptırmış olan bireyler diledikleri doktor veya sağlık kurumunda, sigorta poliçesinin kapsamına göre yatarak veya ayakta tedavi olabilirler.

Sağlık sigortası vergi indirimi nedir? Kimler yararlanabilir?

Özel sağlık sigortası yaptıran ücretli çalışanlar veya beyana tabi vergi mükellefleri ödedikleri sağlık sigortası primlerinin bir kısmının vergi indirim yaptırarak geri alabilmektedir. Sadece kendileri için değil, eş, çocuk/çocukları için ödenen sağlık sigortası primlerinin de bir kısmını vergi matrahından düşürebiliyor. Ücretlinin; kendisi, eşi ve küçük çocukları için ödediği sağlık sigortası primlerinin bir kısmını, o ay elde edeceği gelirinden kesilecek olan vergi miktarından düşürebilmesine vergi indirimi denir. Diğer bir deyişle, sigortaya ödenen sağlık primlerinin bir kısmı bu teşvik sayesinde geri alınmış olur ve sağlık sigortasına daha az para ödenmiş olur. Devlet vergi istisnası muafiyetleri ve gelir indirimiyle özel sağlık sigortalarını teşvik eder.

Sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanılabilmesi için bazı şartlar mevcuttur. İndirime tabi olacak sigorta prim tutarının o ayki maaş/ücretin %15’ini aşmaması gerekiyor.(2013 yılından önce bu tutar %5 idi).Örnek verilmesi gerekirse 1000TL geliri olan bir ücretli çalışan gelirinin 150TL olan kısmına kadar ödediği primleri vergiden düşebiliyor. Yani eğer kişi sağlık sigortasına 100 TL ödeme yapıyorsa sadece 100 TL, eğer 200 TL ödeme yapıyorsa 150TL’sini vergiden düşürebiliyor. Yalnız çalışanın aylık geliri 10.000 TL ise buna denk gelen %15 oranı olan 1.500 TL’nin tamamını vergiden düşüremiyor çünkü vergi indirimi yapılabilecek tutarın asgari ücret tutarından fazla olmaması şartı mevcuttur.

Sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanılması için diğer bir şart; sözleşme yapılan sigorta şirketinin merkezinin Türkiye’de olması ve bu nitelikte bir şirket olması gerekir. Bordro ile ücret alanlar sağlık sigortası vergi indirimden yararlanmak için, sigorta şirketine ödedikleri primlerin toplamı, primi ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %15 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi indirimden yararlanabilirler. Ödenen prime ait banka dekontunu yâda makbuzu çalıştığınız yerin muhasebe servisine yâda insan kaynakları departmanına vermeniz yeterli olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button